• Биокомбинат ТӨААТҮГ

  Биокомбинат биологийн үйлдвэрийн анхны суурь нь тэртээх 1923 онд тавигдаж байжээ.

 • Алсын хараа

  Дэлхийн биотехнологийн дэвшлийг нэвтрүүлж, биобэлдмэлийг GMP нөхцөлд үйлдвэрлэж ...

 • Эрхэм зорилго

  “МАЛ, АМЬТНЫГ ХАЛДВАРТ ӨВЧНӨӨС СЭРГИЙЛЭХ, ОНОШЛОХ, ЭМЧЛЭХ БИОБЭЛДМЭЛИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ ШИНЖИЛГЭЭ-СУДАЛГААНД СУУРИЛАН ЭРХЛЭХ” 

 • Үүрэг хариуцлага

  "Хариуцлага бол соёл" гэдэг үгийг эрхэм болгож хэрэглэгчдийн эрэлт хэрэгцээг хангасан, тэдний итгэлийг хүлээсэн хамт олон байх.
Үйл ажиллагааны чиглэл

Мал амьтныг халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эмчлэх, оношлох зориулалт бүхий 60 гаруй нэр төрлийн биобэлдмэлийг улсын захиалгын дагуу үйлдвэрлэж, орон нутгийн мал эмнэлгийн байгууллагуудад хүргэж нийлүүлдэг.

- Жилд дунджаар 110-120 мянган литр буюу 25-30 сая тун шингэн бэлдмэл

- 13-25 сая тун хатаасан бэлдмэл

- Жилийн борлуулалтын орлого сүүлийн 5 жилийн байдлаар: 2,8 - 5,0 тэрбум төгрөг

Борлуулалтын мэдээ

- Архангай: Сахуугаас сэргийлэх бактерин 400л

- Баянхонгор: Сахуугаас сэргийлэх бактерин 500л

Дэлгэрэнгүй

Эрхэм зорилго

"Мал, амьтныг халдварт өвчнөөс сэргийлэх, оношлох, эмчлэх биобэлдмэлийн үйлдвэрлэлийг шинжилгээ-судалгаанд суурилан эрхлэх."

Алсын хараа

"Дэлхийн биотехнологийн дэвшлийг нэвтрүүлж, биобэлдмэлийг GMP нөхцөлд үйлдвэрлэж, экологийн цэвэр үйлдвэр болгон хөгжүүлнэ."

Байгууллагын уриа

ШИНЖЛЭХ УХААНЧААР ХИЙЖ БҮТЭЭЦГЭЭЕ!

 • Төрийн өмчийн хороо
 • Үйлдвэр, Хөдөө аж ахуйн яам
 • Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг, Мал эмнэлэг үржлийн газар
 • Мал эмнэлэгийн хүрээлэн
 • МЭЭСБУЛ