Оруулсан огноо
TCP/MON/3607 НҮБ-ын төсөл 10/17/2017 - 15:53

TCP/MON/3607 НҮБ-ын төсөл

2017оны 10 дугаар сарын 17-ны мягмар гаригт НҮБ-ын санхүүжилттэй 
“Малын эрүүл мэнд, мал эмнэлгийн салбарыг дэмжих нь” TCP/MON/3607 төслийн 
хүрээнд олон улсын шинжээч Galon Nadav болон дотоодын шинжээч нар манай 
 байгууллагаар айлчлав. 
Мэдээ
Дэлгэрэнгүй

ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ТУХАЙ ХАРИЛЦАН ОЙЛГОЛЦЛЫН САНАМЖ БИЧИГТ ГАРЫН ҮСЭГ ЗУРЛАА

Марокко Улсын MCI Биотехнологийн Үйлдвэрийн ерөнхий захирал Доктор Халид Омари Тадлау, зөвлөх 
мэргэжилтэн профессор Мехди Элхарак нар Биокомбинат ТӨААТҮГ-ийн захирал Б. Онолбаатар, дэд захирал 
С.Тэсхуяг нартай хамтын ажиллагааг сайжруулах, үйлдвэрлэл, инновацийг цогцоор нь хөгжүүлэхэкспортод 
чиглэсэн импортыг орлох үйлдвэрлэлийг дэмжихэд хамтран ажиллах зорилгоор санамж бичиг байгууллаа. 

Мэдээ
Дэлгэрэнгүй

Морроко Улсын MCI Биотехнологийн Үйлдвэрийн Захирал Халид Тадлау

2017 оны 10 дугаар сарын 6-ны өдөр Морроко Улсын MCI биотехнологийн үйлдвэрийн захирал

 Халид Тадлау, зөвлөх профессор Мехди Элхарак нар өөрийн үйлдвэрийн үйл ажиллагаа, вакцин
 үйлдвэрлэл, судалгааны ажлын талаар нийт мэргэжилтнүүдтэй уулзалт хийв.
Мэдээ
Дэлгэрэнгүй

Pages