”Төрийн өмчийн менежмент ба нийгмийн хариуцлага 2018” өдөрлөг

Төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой компани, төрийн өмчит үйлдвэрийн газруудыг хамарсан “Төрийн өмчийн менежмент ба нийгмийн хариуцлага 2018” өдөрлөг Сүхбаатарын талбайд 2018 оны 05 сарын 03 өдөр зохион байгуулагдаж, үйлдвэрийн төлөөлөл 2017 онд гаргасан эдийн засгийн эерэг үзүүлэлтийг сайжруулах, гаргасан ололт амжилтаа бататгах, харилца

Мэдээ
Дэлгэрэнгүй

Гамшгийн сургалт

Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийг бүх нийтэд үнэн зөв, шуурхай 
хүргэх, удирдлагын мэдээллийн нэгдсэн тогтолцоо бүрдүүлэх, төрийн захиргааны 
болон нутгийн захиргааны байгууллага, аж ахуй нэгж, иргэдийг тогтоосон дохиогоор
 ажиллах арга ажиллагаанд сургаж дадлагажуулах сургалт "БИОКОМБИНАТ" ТӨААТҮГ-ын
 ажилтан, албан хаагчид идэвхтэй оролцлоо. 
Мэдээ
Дэлгэрэнгүй

УРИЛГА

Биокомбинат ТӨААТҮГ нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай 
хуулийн 47.4 заалтын дагуу 2018 онд тендерээр худалдан авах бараа, ажил үйлчилгээний Үнэлгээний хорооны 
бүрэлдэхүүнд орж ажиллах боломжтой мэргэжилтний материалыг хүлээн авч байна.  
       Үнэлгээний хороонд гишүүнээр орж ажиллах хүсэлтэй мэргэжлийн холбоод, төрийн 
бус байгууллагын төлөөлөл нь дараах мэдээллийг ирүүлнэ. Үүнд: 
1. Овог нэр, мэргэжил, албан тушаал, CV
Мэдээ
Дэлгэрэнгүй

Pages