ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

 

Огноо: 2018 оны
7 сарын  25

Үнийн саналын нэр:
Биологийн үйлдвэрлэлд
хэрэглэгдэх биобэлдмэлийн 

 шошго худалдан авах

                                                                                                    

Дугаар: БИО/201803010

                                                                                          
                       Төсөв:
14.956.100төг

 

Биокомбинат ТӨААТҮГ-аас Биологийн үйлдвэрлэлд хэрэглэгдэх биобэлдмэлийн
шошго худалдан авах  
үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

      Үнийн саналыг 2018 оны 07 дугаар сарын 31-ны
өдрийн 15.00 цаг
аас өмнө ирүүлнэ үү. Доорх нээлтэд оролцох хүсэлтэй оролцогчдыг байлцуулан 2018 оны 07 дугаар сарын 31-ны өдрийн 15.20 цагт Биокомбинат ТӨААТҮГ-ын Мэдээллийн төвд нээнэ.

      Доорх хаягаар
дэлгэрэнгүй мэдээлэл авч болно.

 

 

Хаяг: Улаанбаатар хот. Хан-Уул дүүрэг. 12-р хороо.

Сонгино дахь Биокомбинат ТӨААТҮГ-ын

Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч 309 тоот өрөө.

Утас/Факс:  70492132,
70492100

  E.mail: info@biocombinat.mn

Web site:
/
www.biocombinat.mn/

 


                                       ҮНИЙН САНАЛЫН шалгаруулалтын ҮЗҮҮЛЭЛТ

ОӨЗ-ны
холбогдох заалт

                                         
Шалгуур үзүүлэлт

ОӨЗ 1.1


1.   

Байгууллагын гэрчилгээний хуулбар


2.   

НӨАТ-ын гэрчилгээний хуулбар


3.   

Сүүлийн 2
жилийн аль нэг жил буюу
2016, 2017 оны ижил төстэй гэрээ гүйцэтгэсэн ажлын
туршлага /ижил төстэй гэрээ гэдэгт сав баглаа боодол, хаяг, шошго/ гэж
ойлгоно.


4.   

5 төрлийн хэмжээтэй шошгон дээр загвар
ирүүлж болно.


5.   

Үнийн санал, бараа нийлүүлэлтийн хуваарь
ирүүлнэ.


6.   

Төсөвт өртөг 14.956.100 /Арван дөрвөн сая есөн зуун тавин зургаан мянга нэг зуун/
төгрөг

 ОӨЗ
2.1

Үнийн санал хүлээн авах хаяг, эцсийн хугацаа нь:

Огноо: 2018 оны 07
дугаар сарын 31- ны өдөр

Цаг: 15 цаг 00 минут

 ОӨЗ
3.1

Үнийн саналын нээлт хийх газар, хугацаа нь:

Байгууллагын хаяг: Улаанбаатархот.Хан-Уулдүүрэг.
12-р хороо.
Бикомбинат ТӨААТҮГ-ын Мэдээллийн төв

Давхар болон өрөөний
дугаар: Төв корпусын 3-р давхарт 306 тоот

Огноо: 2018 оны 07
дугаар сарын 31-ний өдөр

Цаг: 15 цаг 20 минут 

БАРАА НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН ХУВААРЬ

 

 

Барааны нэр, тодорхойлолт

Нийлүүлэх хуваарь

/долоо хоног, сараар/

1

 

ҮЙЛДВЭРЛЭЛД ШААРДЛАГАТАЙ

БИОБЭЛДМЭЛИЙН ШОШГО

 

2018.09.17 - 2018.10.01-ны өдрийн хооронд
нийлүүлнэ.

 

 

 

 

Биобэлдмэлийн
шошгоны

техникийн тодорхойлолт

 


1.       

Барааны нэр: Биокомбинат
ТӨААТҮГ-ын
5 төрлийн хэмжээтэй 28 нэр төрлийн биобэлдмэлийн шошго
худалдан авах


2.       

Техникийн шаардлага: Захиалагчийн тавьсан техникийн шаардлагыг хангасан байна.

Бүтээгдэхүүний шошго нь дараах үндсэн шаардлагыг хангасан
байна.


1.   

Бүтээгдэхүүний шошгон дээр үйлдвэрлэгч байгууллагын нэр,
лого, эмблемийг тусгасан, бүтээгдэхүүний нэршил, нэршлийн доор мал эмнэлгийн
зориулалттай гэсэн бичиглэлтэй, цувралын дугаар, хэмжээ, хадгалах хугацаа,
температур орчин, хүчинтэй хугацааг гаргацтай,
Arial форматтай, зөв бичсэн байна. (захиалагчийн
гаргасан загварын дагуу
)


2.   

Шошгыг шохойтой, цавуутай цаасан дээр хийх ба цавуу нь
шилэн саванд сайтар наалдаг, ховхордоггүй сайн чанартай байна. Бичиглэлийг
цагаан суурин дээр захиалагчийн сонгосон өнгөөр бичих ба бүтээгдэхүүний нэр
улаан, лого болон байгууллагын нэрийг ногоон, бусад бичиглэлийг цэнхэр өнгөөр
бичнэ. Шошгоны доод хүрээнд цэнхэр өнгийн банд байна. Энэ цэнхэр өнгийн банд
дээр гарал үүсэл, байгууллагын утас, веб хаягийг гаргацтай бичиж өгнө.


3.   

Шошго нь гаргацтай бичигдсэн, ус чийгэнд өнгө тарахгүй,
өнцгүүд дугуй зүсэгдсэн, зүсэлт хагас хэрчилттэй, суурь цаастайгаа наалдахгүй
авагдахуйц, цэвэрхэн өнгө үзэмжтэй байна. 1 хавтгай цаасан дээр 1 төрлийн
бүтээгдэхүүний нэр бүхий шошго байна.


4.   

12*9 харьцаатай шошго
нь А3 цаасан дээр 8 ширхэг,
9*6харьцаатай шошго
нь А3 хэмжээтэй цаасан дээр 18 ширхэг,
7*5 харьцаатай шошго нь А3 хэмжээтэй цаасан дээр 18 ширхэг, 5*3 болон 4*2,7 харьцаатай шошго
нь А4 хэмжээтэй цаасан дээр 21 – 24 ширхэг байна.


5.   

Нийлүүлэгч нь барааг эцсийн цэгт хүргэнэ. Захиалагчийн
сонгосон өнгө ба 1 хавтгай дээрх шошгоны нэр төрөл зөрөх, тоо ширхэг дутах, үг
үсэг алдаатай, гаргацгүй бичих зэрэгт урьдчилан сэргийлэх үүрэг хүлээх ба
бараанд дээрх зөрчил илэрсэн тохиолдолд үүсэх зардлыг нийлүүлэгч өөрөө хариуцна.   


6.   

12*9 харьцаатай шошго
дээр бүтээгдэхүүний бар код
(зураасан код) тавина.


7.   

Өнгөний код

 

      Ногоон өнгө

       Цэнхэр өнгө

       Улаан өнгө

    С-80% цэнхэр

    М-10% ягаан

    У-100% шар

    В-10% хар

    С-100% хөх

    М-70% ягаан

   М-100% ягаан

    У-100% шар

    В-10% хар

 

 


3.       

     Баглаа, боодол: Барааг эцсийн цэгт хүргэх, хүлээлгэн өгөхөөс өмнөх
тээвэрлэлт, сав баглаа, боодол түүнээс үүсэх нөхцөл, эрсдэлийг нийлүүлэгч хариуцна.


4.               

Барааг хүргэх газар: Биокомбинат ТӨААТҮГ


5.                

Бусад: Барааны техникийн
үзүүлэлтээс давуу үзүүлэлттэй саналыг ирүүлж болох ба эдгээр нь барааны үнийг
нэмэгдүүлэх үндэслэл болохгүй.

 

 

Таван нэр төрлийн шошгоны тоо хэмжээ

Шошгоны нэрс

Захиалах тоо

     1

   

    9 х 6  см хэмжээтэй шошго

451.000ш

2

    4 х 2,7  см хэмжээтэй шошго

100.200ш

     3

    5 х 3     см
хэмжээтэй шошго

  71.600ш

     4

    7 х 5  
  
см
хэмжээтэй шошго

  3.000ш

     5

   12
х
9см
хэмжээтэй шошго

16.650ш

   Нийт дүн

642.450ш


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мэдээ